שיקולי בית המשפט בשאלה אם לבטל פסק בורר מכוח סעיף 24(10) לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968 ("חוק הבוררות")

הליכי בוררות מאפשרים פתרון מחלוקות משפטיות בדרך של פשרה תוך חיסכון זמנו של בית־המשפט והפחתת עלויות לשני הצדדים. עם זאת, כאשר מתגלעת מחלוקת על החלטות הבורר בשל שינוי בנסיבות המקרה, הצד שרואה עצמו נפגע מהחלטת הבורר עשוי להגיש התנגדות לבקשה לאישור הפסק.

לאחרונה ניתן פסק דין בבקשה לאישור פסק ביניים שנתן בורר, ונדונו שיקולי בית־המשפט לקבלת ההכרעה, אם לבטל את החלטתו של הבורר או להותירה על כנה.

תיאור קצר של המקרה הנדון

באפריל 2020 הגישה חברת "א.ס.פ.י. חברה לקידום פרויקטים באיכות הסביבה" ("א.ס.פ.י.") בקשה לקיום פסק ביניים בהקשר לעבודות שיקום הנדרשות במטמנת פסולת ביישוב שוהם. פסק־הדין של הבורר קבע כי על חברת "גלובל גרין גרופ בע"מ" ("גלובל") לשלם ערבות בנקאית לביצוע עבודות עבור הרשות העירונית בסך של 20,320,000 ₪.

חברת "א.ס.פ.י" שימשה כקבלן משנה עבור העבודות שבוטלו לאחר מכן על־ידי הרשות העירונית בשל חוסר יכולתה של חברת "גלובל" לסיים את העבודות. פסק הבוררות שניתן שימש בתחילה כערבות לתשלום עבור העבודות עצמן, אך משבוטל החוזה מול מועצת שוהם, טענה חברת "גלובל" כי אינה מחויבת עוד להפקיד את כספי הערבות הבנקאית, וכי יש לבטל את פסיקתו של הבורר לאור השינויים בנסיבות.

המקרה הגיע לכותלי בית־המשפט המחוזי מרכז־לוד ונדון בהרחבה על־ידי כב' השופטת שרון גלר.

בהתאם לאמור בפסק־הדין, נקבע כי על חברת "גלובל" להפקיד את הערבות, והבקשה לדחיית פסק הבוררות נדחתה. החברה גם חויבה בהוצאות משפט ב סך 30,000 ₪.

נדון בקצרה מה היו השיקולים שהובילו להכרעה זו.

שמירה על חשיבותו של פסק הבוררות

בפסיקה של בית־המשפט העליון בתיק אחר, בע"א 183/19[1] צוין, כי:

"פגיעה בזכות הטעון מבטלת את מעשה הרשות מעיקרו, ומעשה כזה הוא אפוא כאילו לא נעשה".

במקרה זה בית־המשפט העליון אישר פסק־דין של בית־המשפט המחוזי וקבע שעירייה פלונית חייבת לשלם משכורת באופן רטרואקטיבי לפקיד שפוטר בלא שתינתן לו האפשרות לממש את זכות הטיעון "שכן פיטורין כאלה כאילו לא נעשו". זוהי דוגמה של הפרת הצדק הטבעי והשלכותיה.[2]

בתי־המשפט והמחוקק אינם מעוניינים להמעיט בערכו של פסק הבוררות.

הטענה שבה ניסתה חברת "גלובל" לבטל את הפסק על פי סעיף 24(10) לחוק הבוררות שלפיו "קיימת עילה שעל פיה היה בית־המשפט מבטל פסק־דין סופי שאין עליו ערעור עוד", אינה מתקיימת במקרה דנן.

לכן, לא ניתן לטעון כי מדובר בהפרה של כללי הצדק הטבעי.

כך, גם ציינה השופטת שרון גלר במקרה שלנו בהנמקה של פסק־הדין בהסבר הבא (סעיף 27 לפסק־הדין):

"ואכן, בהלכה הפסוקה נקבע, כי העילה הנקובה בסעיף 24(10) לחוק הבוררות הינה עילת סל, אשר תחולתה נועדה למצבי קיצון של פגיעה בעקרונות הצדק הטבעי, כגון במקרי תרמית".

היות והמקרה הנדון אינו מהווה דוגמה של מצבים נדירים וחריגים המצדיקים ביטול פסיקה של בורר, בית המשפט קבע, כי הפסק יוותר על כנו. זאת, משום שהחלטת הבורר נבעה מחיוב חברת "גלובל" בהפקדת ערבות בנקאית מתוך אחריות לביצוע העבודות, גם אם לא ידוע בוודאות שאכן חברה זו תזכה לבצען.

הערבות הנוכחית שקבע הבורר נועדה להגן על ספק המשנה ("א.ס.פ.י.") העשוי להידרש לתשלום פיצויים לרשות העירונית על העבודות שלא בוצעו. כפי שציינה השופטת שרון גלר בפסק הדין:

"אני סבורה כי בחינת התמונה המלאה שעמדה בפני הבורר במקרה דנן, מלמדת כי הבורר היה מודע לאי הוודאות הנ"ל, וכי ההתפתחויות האמורות אינן מקיימות את המקרה החריג אליו מתייחס חוק הבוררות."

לסיכום, מקרה זה ממחיש את החשיבות העצומה שנותן בית־המשפט להחלטות הבורר על סמך המידע שהיה ברשותו בעת שנקבע פסק הביניים בהתאם להוראת סעיף 23 לחוק הבוררות.

הסכם הפשרה שנחתם בין הצדדים מקבל תוקף משפטי ממש כאילו היה פסק־דין שניתן על־ידי בית־המשפט. העובדה כי התקיים שינוי בנסיבות לא מסירה את אחריותה של חברת "גלובל" לספק המשנה "א.ס.פ.י.", ולכן עליה לספק ערבות מתאימה עד לסיום הפרשה.

*** המאמר נכתב בהשראת פסק הדין שניתן בעניין הפ"ב 8714-06-20 א.ס.פ.י. חברה לקידום פרוייקטים באיכות הסביבה (ישראל) בע"מ נ' גלובל גרין גרופ (אך דוד) בע"מ (פורסם במאגר נבו)(2021), מפי כב' השופטת שרון גלר.

*** המאמר פורסם גם בעיתון הניוזלטר של ועדת הבוררות, מטעם לשכת עורכי הדין, בחודש יולי 2021.


[1] ע״א 69/183 עירית פ"ת נ. אגרוזס טחן, כ״ב (2) 398 .

[2] ד' מושביץ, "הפרת כללי הצדק הטבעי והשלכותיה", משפטים כרך ג (תשל"א-תשל"ב), 91.

אנחנו פה עבורך!

נשמח לעמוד לרשותך, ביחד עם הצוות המוביל של משרדנו, וללוות אותך באופן צמוד, מקצועי וקשוב לאורך כל ההליך המשפטי שלך.
לתיאום פגישת ייעוץ, כל שעליך לעשות הוא לפנות אלינו בטלפון או על ידי השארת פרטיך ואנו נחזור אליך בהקדם.

השאר פרטים

דילוג לתוכן