סכסוכי ירושה והתנגדות לצוואות

סכסוכי ירושה עלולים להשפיע גם על הדור הנוכחי וגם על הדורות הבאים. צוואה בד"כ מייתרת את הסכסוך אבל לא תמיד, קראו כאן

סכסוכי ירושה הם משבר משפחתי שעלול להתגלגל הרבה מעבר לדור הנוכחי. לעתים קרובות הסכסוך בין היורשים מביא לנקודת רתיחה את המשקעים שהיו קיימים כבר זה מכבר שנים רבות.

צוואה בד"כ מייתרת את המאבק אך הדברים אינם "שחור ולבן". בתי המשפט לענייני משפחה דנים כמעט מדי יום בתיקים שעוסקים בצוואות שבמחלוקת כמו צוואות מזויפות, צוואות שנערכו שלא לפני ההוראות בחוק הירושה, צוואות כפולות, צוואות שקיים חשד שנעשו תחת השפעה בלתי הוגנת על המנוח מצד הנהנים המרכזיים ועוד.

העדר צוואה יכול להוליד אף הוא סכסוך ירושה קשה. זאת למשל כתוצאה ממחלוקת משפטית לגבי הגדרת היורשים לפי דין. לדוגמה הכרה (או אי הכרה) בבת זוג אחרונה כידועה בציבור או חלוקת ירושה של אדם כלפי ילדים משני "פרקי חיים" שונים.

משרדנו מתמחה בדיני ירושות וצוואות ועוסק בסוגיות הללו לא מעט. ראשית, אנחנו מסייעים ללקוחותינו לערוך צוואה בדגש על כך שהמסמך גם יבטא את רצון המצווה וגם – חשוב לא פחות – ייערך באופן שמבטיח שהוא יקוים לאחר אחרית ימים. בנוסף משרדנו מייצג בהליכים משפטיים הנוגעים לסכסוכי יורשים שמונחים לפתחן של הערכאות. להלן הסבר קצר אודות סכסוכי יורשים על סוגיהם השונים.

ירושה על פי דין או מול צוואה

על מנת להבין את מהותם של סכסוכים בין יורשים חשוב להבין שהחוק הישראלי מאפשר למעשה שתי דרכים לחלוקת ירושה – ירושה על פי דין או ירושה בהתאם לצוואה כשרה ותקפה. צוואה תמיד קודמת לירושה על פי דין, שנאמר, "היורשים הם יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה; הירושה היא נעל פי דין זולת במידה שהיא על פי צוואה" (סעיף 2 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965, ההדגשות לא במקור).  

העיקרון הבסיסי כאן נגזר מהכלל התלמודי הידוע ממסכת גיטין של "מצווה לקיים דברי המת". דהיינו, ככל שמוצגת צוואה, יש לקיים את הכתוב בה (גם אם יש יורשים שהודרו ממנה). במידה שהמנוח לא ערך צוואה או שצוואה שהוצגה הוכחה כבלתי כשרה, ההליך יעבור למתווה של "ירושה לפי דין".

סכסוכי ירושה על פי דין

ירושה ע"פ דין נעשית לפי מפתח קרבה משפחתית שמוגדר בפירוט רב בסעיפים 10-17 לחוק הירושה (פרק שני בחוק שכותרתו "ירושה על פי דין"). ברוב המקרים בן הזוג שנותר בחיים יורש את מחצית מהרכוש והילדים יורשים את החצי השני בחלקים שווים.

במאמר מוסגר נציין כי ישנה גם אפשרות של "הסתלקות מירושה" שבמסגרתה יורשים לפי דין מודיעים שאינם מעוניינים בחלקם (בד"כ זה נעשה כשהילדים מסתלקים מירושת האב או האם בעוד ההורה השני עדיין בחיים). אם אין בן זוג בחיים במועד הפטירה, הילדים יורשים את עיזבון המנוח בחלקים שווים.

מבלי להיכנס לכל המנגנונים האפשריים, חוק הירושה מספק מענה למצבים שונים של הורשה כמו מקרים שבהם למנוח לא היו ילדים או בן זוג (ואז הבאים בתור הם בד"כ הוריו, אחיו וכן הלאה).

סכסוכים לגבי ירושה על פי דין נוגעים לרוב לקשרים אישיים של המנוח לפי פטירתו. סיטואציה שכיחה היא למשל כאשר יש בתמונה בת זוג ידועה בציבור ומתגלע וויכוח בינה לבין הילדים לגבי מעמדה המשפטי כלפי זכותה בירושתה.

סכסוכי יורשים הנוגעים לצוואה

סכסוכי יורשים שבמרכזם צוואה (או כמה צוואות) נחשבים לנפוצים יותר ועוסקים בעיקר בשני היבטים:

  • פגמים "טכניים" בצוואה – הצוואה נערכה שלא בהתאם להוראות חוק הירושה.
  • השפעה על המצווה – הצוואה נראית כשרה אך נעשתה תחת השפעה בלתי הוגנת או מצב שבו המצווה לא היה כשיר מנטלית לעורכה.

ישנם לא מעט מקרים שההיבטים הללו שזורים זה בזה. למשל, הפגמים בצוואה מעידים על כך שהיא נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת.

אלו פגמים יכולים להיות בצוואה? חוק הירושה לא מאפשר עריכת צוואה ללא תנאים. החוק מגדיר ארבע צורות אפשריות בלבד לעריכת צוואה ואלו הן: צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות, צוואה בכתב יד או צוואה בעל פה. כל אחד מהסוגים כפוף לתנאים ספציפיים. למשל, צוואה בפני עדים צריכה להיעשות מול שני עדים לפחות שאינם נהנים ממנה (עד אחד לא מספיק) וצוואה בעל פה תהיה תקפה רק לזמן מוגבל ורק כאשר היא נאמרה כשהאדם סבור שהוא עומד בפני המוות.

האם כל פגם מביא מיד לביטול הצוואה? התשובה היא לא. למרות ההוראות הברורות של חוק הירושה, בית המשפט מחזיק בסמכות "לתקן" את הפגם כאשר הוא סבור שהצוואה אכן מבטאת את רצונו של המת. למשל, צוואה בכתב יד שלא נושאת תאריך כנדרש או צוואה בעל פה שהעדים התעכבו עם העלתה על הכתב. בית המשפט מנסה למעשה לבדוק האם הפגמים בצוואה הם מהותיים ו/או האם הוכח בפניו שהמנוח לא ידע להבחין בטיבה של צוואתו.

מהי השפעה אסורה או אי כשרות לצוות? החוק קובע שגם אם הצוואה נערכה לכאורה לפי כל הכללים והיא כביכול תקנית לחלוטין, אפשר עדיין לבטל אותה בשל מצבו של המצווה בעריכתה. ברור לכל שאדם דמנטי שעורך צוואה ולא מבחין מימינו לשמאלו איננו כשיר מנטלית לעשות צוואה. כך גם לא תקוים צוואה אם יתברר שאחד מהנהנים המרכזיים שבה השפיע באופן לא הוגן על המנוח ושהיו ביניהם יחסי תלות מובהקים (להרחבה קראו כאן על "כשרות לערוך צוואה", כולל דוגמאות למקרים שאירעו באמת).

הצוואה לא הוגנת? לצערנו, זה לא משנה. העיסוק בכשרותה או אי-כשרותה של צוואה לא קשור בשאלה האם המנוח היה הוגן עם בני משפחתו וחבריו. אדם רשאי להדיר ולנשל בני משפחה בצוואתו ואף לפעול כנגד כל היגיון סביר. סכסוכי יורשים שנוגעים לצוואות עוסקים אך ורק בשתי שאלות – האם הצוואה נערכה כחוק והאם המנוח היה כשיר לערוך אותה. הא ותו לא. ברור כמובן שצוואות "בלתי הוגנות בעליל" מעלות חשד בדבר השפעה בלתי הוגנת אך חשד בלבד איננו מספיק ובכדי לפסול את הצוואה צריך להציג ראיות בהתאם.

התנהלות בסכסוכי ירושה, ייעוץ משפטי

בין אם מדובר על סכסוך ירושה שבמרכזו צוואה ובין אם בנושאים שקשורים לירושה על פי דין, חשוב לדעת כי דיני ירושות וצוואות הם מארג עצום של הוראות חוק ופסקי דין. כך גם בתי המשפט נדרשים פעמים רבות להוציא תחת ידיהם פסקי דין תקדימיים בהתאם לשינויים חברתיים במשפחה הישראלית שטרם קיבלו מענה על ידי המחוקק (לדוגמה, זכויות בני זוג ידועים בציבור מאותו המין).

בתור משרד עורכי דין שעוסק בתחום שנים רבות ואשר מתמחה בדיני ירושות וצוואות, אנחנו מדגישים תמיד שעריכת צוואה היא "דרך המלך" להימנעות מסכסוכי ירושה משפחתיים. היות שהסכסוכים האלה עלולים להפוך לקרבות רב-דוריים ואפילו "לפרק משפחות" עשרות שנים קדימה, אין להקל ראש בעריכת הצוואה. יש לערוך צוואה על פי כל הכללים שנקבעו בחוק הירושה ובהתאם לכל ההתפתחות בפסיקה הישראלית בשנים האחרונות.

צוואה נוטריונית? בבקשה. משרדנו מציע את הפתרון גם במסגרת של "צוואה בפני רשות" מתוקף היותנו משרד שמספק שירותי נוטריון. לצד השירות של עריכת צוואה אנו מספקים כמובן מענה מקיף בייצוג יורשים בסכסוכי ירושה מכל צדי המתרס. כולל ליטיגציה בכל הערכאות והטריבונלים העוסקים בתחום בישראל.

אנחנו פה עבורך!

נשמח לעמוד לרשותך, ביחד עם הצוות המוביל של משרדנו, וללוות אותך באופן צמוד, מקצועי וקשוב לאורך כל ההליך המשפטי שלך.
לתיאום פגישת ייעוץ, כל שעליך לעשות הוא לפנות אלינו בטלפון או על ידי השארת פרטיך ואנו נחזור אליך בהקדם.

השאר פרטים

דילוג לתוכן